Українська мова

5 клас

Основа слова та закінчення змінних слів

Співвідношення звуків і букв

6 клас

Числівник як частина мова

Прикметник: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль

7 клас

Прислівник як частина мови

8 клас

Відокремлені члени речення

Односкладні прості речення з головним членом у формі присудка

9 клас

Складнопідрядне речення. Види складнопідрядних речень

Складне речення з різними видами зв'язку