Фізика

7 клас

Коливальний рух. Амплітуда, період коливань. Маятники

Виштовхувальна сила в рідинах і газах. Закон Архімеда

8 клас

Теплота згоряння палива. Коефіцієнт корисної дії нагрівника

Закон Ома для ділянки електричного кола. Електричний опір. Резистори

9 клас

Визначення фокусної відстані та оптичної сили лінзи

Взаємодія тіл. Імпульс. Закон збереження імпульсу. Реактивний рух. Фізичні основи ракетної техніки