Геометрія

7 клас

Коло. Круг. Дотична до кола та її властивості

Взаємне розміщення прямих на площині

8 клас

Поняття площі многокутника

Вписані та центральні кути

9 клас

Вектори. Додавання і віднімання векторів